Lập Trình

[Học PHP cơ bản]: Bài 7 – Xử lý chuỗi trong PHP

Written by AnonyHome
· 3 min read >

Tiếp tục series học PHP cơ bản cùng AnonyHome. Trong bài hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách làm việc với chuỗi trong PHP. Nếu các bạn chưa xem qua bài trước, các bạn có thể tham khảo tại link sau: [Học PHP cơ bản]: Bài 6 – Toán tử trong PHP.

Đếm số ký tự của chuỗi trong PHP

Trong PHP để đếm số ký tự chuỗi, ta sử dụng hàm strlen với cú  pháp như sau:

<?php
echo strlen("AnonyHome"); // Kết quả trả về: 9
?>

Trong trường hợp chuỗi của chúng ta lã chữ có dấu thì chúng ta cần sử dụng hàm utf8_decode để mã hóa ký tự trước khi đếm.

<?php
echo strlen("Xin chào"); // Hiển thị: 9
echo "<br>";
echo strlen(utf8_decode("Xin chào")); // Hiển thị: 8
?>

Đếm số từ trong chuỗi trong PHP

Để đếm được số từ trong chuỗi ta có thể sử dụng hàm str_word_count như sau:
<?php
echo str_word_count("AnonyHome We are One"); // Hiển Thị 4
?>

Nếu chuỗi chứa các ký tự unicode thì hàm str_word_count sẽ trả về giá trị sau khi đã decode:

<?php
echo str_word_count("Xin chào"); // Hiển Thị 3
?>

Đảo ngược một chuỗi trong PHP

Để đảo ngược một chuỗi trong PHP ta sử dụng hàm strrev(). Cú pháp như sau:

<?php
echo strrev("AnonyHome");
?>

Tìm vị trí của một từ hoặc một ký tự trong chuỗi

Để tìm vị trí của một từ hay một ký tự  trong một chuỗi, chúng ta sử dụng hàm strpos. Nếu từ được tìm kiếm không có trong chuỗi hàm strpos sẽ trả về giá trị là false. Cách sử dụng như sau:

<?php
echo strpos("Xin Chào", "Chào"); // kết quả 4 vì tính từ trái sang phải bắt đầu từ ký tự X với vị trí là 0 thì từ Chào xuất hiện ở vị trí số 4
?>

Tìm kiếm và thay thế chuỗi

Để tìm một từ hoặc một ký tự trong chuỗi và thay thế nó bởi một từ hoặc ký tự khác chúng ta có hàm str_replace với cú pháp str_replace($chuoi_tim, $chuoi_thay_the, $chuoi_nguon). Ví dụ:

$str = 'Xin Chào Bạn';
$str = str_replace( 'Bạn', 'AnonyHome', $str ); // kết quả là Xin Chào AnonyHome
Click theo dõi website để có thể nhận các tin tức về tài liệu cũng như các khóa học mới nhât!

Một số hàm xử lý khác

md5( $str): Hàm này mã hóa chuỗi thành một dãy 32 ký tự (mã hóa md5).
strstr( $string, $ky_tu_cho_truoc ): Tách một chuỗi bắt đầu từ $ky_tu_cho_truoc cho đến hết chuỗi.
strtolower($str): Chuyển tất cả các ký tự chuỗi $str sang chữ thường. 
strtoupper($string): Chuyển tất cả các ký tự chuỗi $str sang chữ hoa.
json_encode($array_or_object): Chuyển một mảng hoặc mội đối tượng (classs) sang chuỗi dạng JSON.
trim($string, $ky_tu): Xóa ký tự $ky_tu nằm ở đầu và cuối chuỗi $str, nếu ta không nhập $ky_tu thì mặc định nó hiểu là xóa khoảng trắng.

Kết thúc bài 7: Xử lý chuỗi trong PHP tại đây. Mong rằng qua bài hướng dẫn này các bạn đã biết cách sử dụng một số hàm thông dụng để xử lý chuỗi trong PHP. Chúc các bạn học tập tốt và mọi ý kiến đóng góp vui lòng để vào phần bình luận cuối bài viết. Chúc các bạn học tập tốt. Đừng quên theo dõi website để cập nhật những bài học mới.

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome
HỢP TÁC CÙNG CHÚNG TÔI
Chúng tôi nhận thực hiện các dự án:
  1. Phát triển ứng dụng Mobile
  2. Xây dựng website
  3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ
  4. ..v.v
Mọi dự án đều được xây dựng với chi phí hợp lý.
Tham gia group Facebook: click here
Hợp tác phát triển các nền tảng ứng dụng
Chúng tôi nhận các dự án:
  1. Phát triển ứng dụng Mobile
  2. Xây dựng website
  3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ