logo

AnonyHome

Loading...

Register

Lập Trình - 2018-08-08

[Học PHP cơ bản]: Bài 7 – Xử lý chuỗi trong PHP

Tiếp tục series học PHP cơ bản cùng AnonyHome. Trong bài hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách làm việc với chuỗi trong PHP. Nếu các bạn chưa xem qua bài trước, các bạn có thể tham khảo tại link sau: [Học PHP cơ bản]: Bài 6 – Toán tử trong PHP.

Đếm số ký tự của chuỗi trong PHP

Trong PHP để đếm số ký tự chuỗi, ta sử dụng hàm strlen với cú  pháp như sau:

Trong trường hợp chuỗi của chúng ta lã chữ có dấu thì chúng ta cần sử dụng hàm utf8_decode để mã hóa ký tự trước khi đếm.

Đếm số từ trong chuỗi trong PHP

Để đếm được số từ trong chuỗi ta có thể sử dụng hàm str_word_count như sau:

Nếu chuỗi chứa các ký tự unicode thì hàm str_word_count sẽ trả về giá trị sau khi đã decode:

Đảo ngược một chuỗi trong PHP

Để đảo ngược một chuỗi trong PHP ta sử dụng hàm strrev(). Cú pháp như sau:

Tìm vị trí của một từ hoặc một ký tự trong chuỗi

Để tìm vị trí của một từ hay một ký tự  trong một chuỗi, chúng ta sử dụng hàm strpos. Nếu từ được tìm kiếm không có trong chuỗi hàm strpos sẽ trả về giá trị là false. Cách sử dụng như sau:

Tìm kiếm và thay thế chuỗi

Để tìm một từ hoặc một ký tự trong chuỗi và thay thế nó bởi một từ hoặc ký tự khác chúng ta có hàm str_replace với cú pháp str_replace($chuoi_tim, $chuoi_thay_the, $chuoi_nguon). Ví dụ:

Click theo dõi website để có thể nhận các tin tức về tài liệu cũng như các khóa học mới nhât!

Một số hàm xử lý khác

md5( $str): Hàm này mã hóa chuỗi thành một dãy 32 ký tự (mã hóa md5).
strstr( $string, $ky_tu_cho_truoc ): Tách một chuỗi bắt đầu từ $ky_tu_cho_truoc cho đến hết chuỗi.
strtolower($str): Chuyển tất cả các ký tự chuỗi $str sang chữ thường. 
strtoupper($string): Chuyển tất cả các ký tự chuỗi $str sang chữ hoa.
json_encode($array_or_object): Chuyển một mảng hoặc mội đối tượng (classs) sang chuỗi dạng JSON.
trim($string, $ky_tu): Xóa ký tự $ky_tu nằm ở đầu và cuối chuỗi $str, nếu ta không nhập $ky_tu thì mặc định nó hiểu là xóa khoảng trắng.

Kết thúc bài 7: Xử lý chuỗi trong PHP tại đây. Mong rằng qua bài hướng dẫn này các bạn đã biết cách sử dụng một số hàm thông dụng để xử lý chuỗi trong PHP. Chúc các bạn học tập tốt và mọi ý kiến đóng góp vui lòng để vào phần bình luận cuối bài viết. Chúc các bạn học tập tốt. Đừng quên theo dõi website để cập nhật những bài học mới.

Nhận bài viết mới qua email

Chuyên mục HOT

Chuyên mục tìm hiểu ioT

Xem thêm

Popular

Newest

Related

AnonyHome ra mắt nền tảng học lập trình trực tuyến

2020-09-04

Chia sẻ tài liệu lập trình Android Full – FPT Software

2020-06-21

Chia sẻ Khóa học xây dựng ứng dụng triệu người xài Android Realtime với Firebase qua 5 dự án

2020-06-27

Khóa học lập trình Android Kotlin toàn tập 2020

2020-07-01

Tài liệu Java Spring MVC – Đại học FPT

2020-06-23

Full source code+Database: Quản lý thư viện+Báo cáo chi tiết

2020-02-26

Chia sẻ tài liệu học Lập trình ARM STM32, STM8, vv

2020-03-05

Chia sẻ bộ video Tự Học Angular Tiếng Việt

2020-06-29

AnonyHome ra mắt nền tảng học lập trình trực tuyến

2020-09-04

Chia sẻ code quản lý khoá học và học viên PHP MYSQL

2021-02-25

Bài giảng Java – Chương 3 phần 1

2021-02-24

Bài giảng Java – Chương 2 phần 2

2021-02-04

Bài giảng Java – Chương 2 phần 1

2021-01-22

Sự khác biệt giữa next() và nextLine() trong Java

2021-01-22

Chương 1: Giới thiệu về Java

2021-01-13

Hướng dẫn cài đặt môi trường Java và Eclipse

2021-01-12

AnonyHome ra mắt nền tảng học lập trình trực tuyến

2020-09-04

Chia sẻ code quản lý khoá học và học viên PHP MYSQL

2021-02-25

Bài giảng Java – Chương 3 phần 1

2021-02-24

Bài giảng Java – Chương 2 phần 2

2021-02-04

Bài giảng Java – Chương 2 phần 1

2021-01-22

Sự khác biệt giữa next() và nextLine() trong Java

2021-01-22

Chương 1: Giới thiệu về Java

2021-01-13

Hướng dẫn cài đặt môi trường Java và Eclipse

2021-01-12