Tài Liệu

Tài liệu nhập môn lập trình C trường ĐH Bách Khoa HN

Written by AnonyHome
· 45 sec read >

Theo yêu cầu của các bạn trong group thì Ad đã tổng hợp một số tài liệu về lập trình C. Gồm 3 quyển ebook.

Tham gia group AnonyHome để cùng trao đổi kiến thức nhé!
  • Cuốn thứ 1 là Giáo trình C của ĐH Bách Khoa HN
  • Cuốn thứ 2 là Kỹ thuật lập trình C căn bản và nâng cao của NXB Hồng Đức.
  • Cuốn thứ 3 là bài tập C/C++ Ad tổng hợp để cho các bạn tiện thực hành.
Tài liệu nhập môn lập trình C trường ĐH Bách Khoa HN AnonyHome
Mục lục:
Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ C.
Chương 2: Các yếu tố cơ bản của ngôn ngữ C.
Chương 3: Con trỏ và mảng.
Chương 4: Hàm.
Chương 5: Cấu trúc.
Chương 6: Tệp và thao tác vào/ra.
Chương 7: Đồ họa.
Chương 8: Bộ tiền xử lý

Link download: Click here

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome
HỢP TÁC CÙNG CHÚNG TÔI
Chúng tôi nhận thực hiện các dự án:
  1. Phát triển ứng dụng Mobile
  2. Xây dựng website
  3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ
  4. ..v.v
Mọi dự án đều được xây dựng với chi phí hợp lý.
Tham gia group Facebook: click here
Hợp tác phát triển các nền tảng ứng dụng
Chúng tôi nhận các dự án:
  1. Phát triển ứng dụng Mobile
  2. Xây dựng website
  3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ