Tài Liệu

Tài liệu nhập môn lập trình C trường ĐH Bách Khoa HN

AnonyHome Written by AnonyHome
· 45 sec read >

Theo yêu cầu của các bạn trong group thì Ad đã tổng hợp một số tài liệu về lập trình C. Gồm 3 quyển ebook.

Tham gia group AnonyHome để cùng trao đổi kiến thức nhé!
  • Cuốn thứ 1 là Giáo trình C của ĐH Bách Khoa HN
  • Cuốn thứ 2 là Kỹ thuật lập trình C căn bản và nâng cao của NXB Hồng Đức.
  • Cuốn thứ 3 là bài tập C/C++ Ad tổng hợp để cho các bạn tiện thực hành.
Tài liệu nhập môn lập trình C trường ĐH Bách Khoa HN AnonyHome
Mục lục:
Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ C.
Chương 2: Các yếu tố cơ bản của ngôn ngữ C.
Chương 3: Con trỏ và mảng.
Chương 4: Hàm.
Chương 5: Cấu trúc.
Chương 6: Tệp và thao tác vào/ra.
Chương 7: Đồ họa.
Chương 8: Bộ tiền xử lý

Link download: Click here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *