Khóa Học, Lập Trình, Tài Liệu

Hot- Download khóa học Thực hành lập trình Web bằng MVC5

Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ kiến thức và kỹ năng cơ bản để thiết kế 1 website hoàn chỉnh. Nắm rõ kiến...

Written by AnonyHome
· 39 sec read >
Hot- Download khóa học Thực hành lập trình Web bằng MVC5


Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ kiến thức và kỹ năng cơ bản để thiết kế 1 website hoàn chỉnh. Nắm rõ kiến thức cơ bản về lập trình trong MVC , biết cách xây dựng trang quản trị CMS, trang Outside. Có khả năng tự xây dựng hoàn chỉnh một website tin tức cơ bản. Làm tiền đề cho việc tự học thiết kế website bằng MVC5 cũng như khả năng tạo hệ thống lớn trên nền tảng web.

Download khóa học

Để nhận khóa học bạn vui lòng đánh giá bài viết và để lại email dưới phần bình luận để Ad gửi trực tiếp link khóa học cho các bạn.

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome
HỢP TÁC CÙNG CHÚNG TÔI
Chúng tôi nhận thực hiện các dự án:
  1. Phát triển ứng dụng Mobile
  2. Xây dựng website
  3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ
  4. ..v.v
Mọi dự án đều được xây dựng với chi phí hợp lý.
Tham gia group Facebook: click here
Hợp tác phát triển các nền tảng ứng dụng
Chúng tôi nhận các dự án:
  1. Phát triển ứng dụng Mobile
  2. Xây dựng website
  3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ