Tài Liệu

Chia sẻ khóa học Làm chủ C/C++ trong 4 tuần- AnonyHome

Written by AnonyHome
· 1 min read >

AnonyHome chia sẻ đến các bạn khóa học làm chủ lập trình C/C++ trong 4 tuần. Thông qua khóa học sẽ cung cấp cho các bạn kỹ năng lập trình được minh họa cụ thể bằng hai ngôn ngữ đó là lập trình C và lập trình C++.

Chia sẻ khóa học Làm chủ C/C++ trong 4 tuần- AnonyHome

Thông tin khóa học

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C/C++. Bao gồm các kỹ thuật lập trình trên các kiểu dữ liệu cơ bản, các phát biểu lựa chọn, câu lệnh điều khiển, vòng lặp, mảng, con trỏ, kiểu cấu trúc. Bên cạnh đó khóa học cũng trang bị cho học viên kiến thức xử lý tập tin, cách viết chương trình theo kiểu lập trình hàm…

Định hướng cho bạn trong việc phân tích, thiết kế và thực hiện một chương trình, có thể tạo ra một ứng dụng C/C++ hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học.
Bạn có thể tự nâng cao kỹ năng lập trình của mình, dễ dàng tiếp cận các ngôn ngữ cấp cao và công nghệ mới.
Đây là khóa học tạo tiền đề tốt cho việc tiếp cận phương pháp lập trình hướng đối tượng, một phương pháp lập trình cần phải có của lập trình viên.

Link download

Các bạn tải về cả 2 phần của khóa học ở Link bên dưới nhé

AnonyHome
Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome