Lập Trình

[Học PHP cơ bản]: Bài 5 – Kiểu dữ liệu trong PHP

Written by AnonyHome
· 1 min read >

Trong bài 5 của series học PHP của AnonyHome. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Kiểu dữ liệu trong PHP. Các bạn có thể xem lại bài trước tại đây: [Học PHP cơ bản]: Bài 4 – Biến trong PHP

[Học PHP cơ bản]: Bài 5 - Kiểu dữ liệu trong PHP - Học PHP cơ bản - AnonyHome
Các kiểu dữ liệu phổ biến trong PHP như kiểu số, kiểu chuỗi, kiểu boolean, kiểu mảng và Null.

Chuỗi

Kiểu chuỗi đại diện cho một chuỗi các ký tự bao gồm cả khoảng trắng. Trong PHP chuỗi được đặt trong dấu nháy '' hoặc dấu ngoặc kép "".
Message: Xem quảng cáo trên website để ủng hộ AnonyHome.
<?php 
$x = "AnonyHome";
echo $x;
echo "<br>";
var_dump($x);
?>

Ở trên chúng ta sử dụng hàm var_dump() để kiểm tra kiểu dữ liệu và giá trị của biến $x.

Kiểu Số

Kiểu số dùng để biểu diễn các số nguyên.
<?php
$x = 100;
var_dump($x);
?>

Kiểu Float

Kiểu float dùng để biểu diễn các số thập phân:
<?php
$x = 10.3;
var_dump($x);
?>

Kiểu Boolean

Kiểu dữ liệu này chỉ bao gồm 2 giá trị là true và false và thường được dùng để kiểm tra tính đúng của một biểu thức (so sánh).
<?php
$x = true;
var_dump($x);
$y = 3 > 2;
var_dump($y);
?>

Kiểu Mảng

Sử dụng kiểu mảng khi chúng ta cần lưu trữ nhiều giá trị khác nhau sử dụng một biến duy nhất.
<?php 
$names = array("Tom", "Jerry");
var_dump($names);
?>

Null

Null là kiểu dữ liệu đặc biệt, khi biến nhận giá trị là null nó có ý nghĩa là chưa có giá trị nào được gán cho nó.
<?php
$x = null;
var_dump($x);
?>
Kiểu dữ liệu này phổ biến khi chúng ta phải làm việc với cơ sở dữ liệu khi giá trị trả về từ cơ sở dữ liệu là rỗng.
Kết thúc bài 5 tại đây. Trong bài tiếp theo của series học PHP cơ bản chúng ta sẽ tìm hiểu về các phép toán trong PHP. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng để lại bên dưới phần bình luân nhé!
Đừng quên theo dõi AnonyHome để cập nhật các bài học tiếp theo nhé.
Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN FREE
Cùng tham gia khóa học Java cơ bản miễn phí tại kênh Youtube của AnonyHome Team
NHẤN NÚT ĐĂNG KÝ KÊNH BÊN DƯỚI ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ