Lập Trình

[Học PHP cơ bản]: Bài 4 – Biến trong PHP

Written by AnonyHome
· 1 min read >

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu Bài 3 – Hiển thị ra màn hình trong PHPTiếp tục chuỗi bài viết về học lập trình PHP cơ bản. Hôm nay chúng tra sẽ tìm hiểu về biến trong PHP.

[Học PHP cơ bản]: Bài 4 - Biến trong PHP - Học PHP cơ bản - Lập trình PHP- AnonyHome
Trong quá trình thực thi chương trình, biến được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tạm thời.

Khởi Tạo Biến

Trước khi có thể sử dụng biến thì chúng ta cần khởi tạo báo biến. Trong PHP việc khởi tạo biến bao gồm đặt tên biến và sau đó gán một giá trị cho biến. Biến trong PHP được bắt đầu bằng ký tự $ và theo sau đó là tên biến.
Ví dụ:
<?php
$a = "Xin chào";
$b = 5;
$c = 10.5;
?>

Ở ví dụ trên chúng ta khởi tạo 3 biến là $a$x và $y.

Tên Biến

Trong PHP, tên biến có thể bao gồm chữ cái (in hoa hoặc in thường: Từ a->z hoặc từ A->Z) hoặc dấu gạch dưới _.
Tuy nhiên tên biến phải được bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới.

Ví dụ:

<?php
$_bien1 = 10;
$bien_2 = 20;
$_bien_3_ = 30;
?>
Lưu ý:
Bạn không thể bắt đầu tên biến bằng một chữ số (từ 0 -> 9). Đặt tên biến như ví dụ dưới đây là không hợp lệ:
<?php
$1number = 100; // Báo lỗi
?>

Kiểu Dữ Liệu Của Biến

Giống như các ngôn ngữ lập trình kịch bản thì chúng ta không cần phải khải báo kiểu dữ liệu cho biến khi khởi tạo biến. Một biến có thể được gán giá trị với nhiều kiểu dữ liệu khác nhau.
<?php
$a= "Anony Home";
echo $a;
$a= 1;
echo $a;
?>

Kết thúc bài 4 tìm hiểu về biến trong php tại đây. Mọi thắc mắc các bạn vui lòng để lại bên dưới trong mục bình luận nhé. Chúc các bạn học tập tốt. Đừng quên theo dõi website AnonyHome  để cập nhật bài viết mới nhất của series học PHP cơ bản nhé.

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome
HỢP TÁC CÙNG CHÚNG TÔI
Chúng tôi nhận thực hiện các dự án:
  1. Phát triển ứng dụng Mobile
  2. Xây dựng website
  3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ
  4. ..v.v
Mọi dự án đều được xây dựng với chi phí hợp lý.
Tham gia group Facebook: click here
Hợp tác phát triển các nền tảng ứng dụng
Chúng tôi nhận các dự án:
  1. Phát triển ứng dụng Mobile
  2. Xây dựng website
  3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ