Lập Trình

[Học PHP cơ bản]: Bài 2 – Cú pháp trong PHP

Written by AnonyHome
· 1 min read >
Trong bài 2 về học PHP cơ bản cùng AnonyHome này. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp trong PHP.
[Học PHP cơ bản]: Bài 2 - Cú pháp trong PHP - AnonyHome
Mã lệnh PHP được đặt trong cặp mở <?php và thẻ đóng ?>.
 Ví dụ:

<?php    echo "Xin chào";?>

Câu Lệnh

Câu lệnh trong PHP được tạo ra để thực hiện một tác vụ nào, một câu lệnh thường được viết trong một dòng và kết thúc bởi dấu ;.
Ở trên chúng ta đã làm việc với một câu lệnh echo dùng để in ra dòng chữ Xin chào:
<?php    echo "Xin chào";?>
Một ví dụ khác. Câu lệnh dưới đây được dùng để thực hiện phép toán nhân 2 số:
<?php    3 * 3;?>
Ở ví dụ trên PHP sẽ chỉ thực hiện phép toán nhân 3 * 3 mà không in ra màn hình bất cứ thông tin gì. Tuy nhiên 3 *3 ở đây vẫn được coi là một câu lệnh.

Chú Thích (Comment)

Trong PHP bạn có thể viết comment theo 2 kiểu sử dụng ký tự // hoặc /* */ như sau:
<?php// In ra màn hình chữ "I am PHP"echo "I am PHP";echo "<br>";/*Thực hiện phép toán nhân*/3 *3 ;?>
Với các chú thích có độ dài 1 dòng thì chúng ta thường dùng kiểu comment //. Ngược lại các chú thích nhiều dòng sẽ thường được viết sử dụng kiểu /* */.

Kết thúc bài 2 tại đây, trong bài tiếp theo của series học PHP cơ bản. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cách hiển thị dữ liệu ra màn hình trong PHP. Các bạn nhớ theo dõi nhé

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN FREE
Cùng tham gia khóa học Java cơ bản miễn phí tại kênh Youtube của AnonyHome Team
NHẤN NÚT ĐĂNG KÝ KÊNH BÊN DƯỚI ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ