logo

AnonyHome

Loading...

Register

Lập Trình - 2018-05-25

[Học PHP cơ bản]: Bài 2 – Cú pháp trong PHP

Trong bài 2 về học PHP cơ bản cùng AnonyHome này. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp trong PHP.
[Học PHP cơ bản]: Bài 2 - Cú pháp trong PHP - AnonyHome
Mã lệnh PHP được đặt trong cặp mở <?php và thẻ đóng ?>.
 Ví dụ:

Câu Lệnh

Câu lệnh trong PHP được tạo ra để thực hiện một tác vụ nào, một câu lệnh thường được viết trong một dòng và kết thúc bởi dấu ;.
Ở trên chúng ta đã làm việc với một câu lệnh echo dùng để in ra dòng chữ Xin chào:

Một ví dụ khác. Câu lệnh dưới đây được dùng để thực hiện phép toán nhân 2 số:

Ở ví dụ trên PHP sẽ chỉ thực hiện phép toán nhân 3 * 3 mà không in ra màn hình bất cứ thông tin gì. Tuy nhiên 3 *3 ở đây vẫn được coi là một câu lệnh.

Chú Thích (Comment)

Trong PHP bạn có thể viết comment theo 2 kiểu sử dụng ký tự // hoặc /* */ như sau:

Với các chú thích có độ dài 1 dòng thì chúng ta thường dùng kiểu comment //. Ngược lại các chú thích nhiều dòng sẽ thường được viết sử dụng kiểu /* */.

Kết thúc bài 2 tại đây, trong bài tiếp theo của series học PHP cơ bản. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cách hiển thị dữ liệu ra màn hình trong PHP. Các bạn nhớ theo dõi nhé

Nhận bài viết mới qua email

Chuyên mục HOT

Chuyên mục tìm hiểu ioT

Xem thêm

Popular

Newest

Related

AnonyHome ra mắt nền tảng học lập trình trực tuyến

2020-09-04

Chia sẻ tài liệu lập trình Android Full – FPT Software

2020-06-21

Chia sẻ Khóa học xây dựng ứng dụng triệu người xài Android Realtime với Firebase qua 5 dự án

2020-06-27

Khóa học lập trình Android Kotlin toàn tập 2020

2020-07-01

Tài liệu Java Spring MVC – Đại học FPT

2020-06-23

Full source code+Database: Quản lý thư viện+Báo cáo chi tiết

2020-02-26

Chia sẻ tài liệu học Lập trình ARM STM32, STM8, vv

2020-03-05

Chia sẻ bộ video Tự Học Angular Tiếng Việt

2020-06-29

AnonyHome ra mắt nền tảng học lập trình trực tuyến

2020-09-04

Bài giảng Java – Chương 3 phần 2

2021-03-03

Chia sẻ code quản lý khoá học và học viên PHP MYSQL

2021-02-25

Bài giảng Java – Chương 3 phần 1

2021-02-24

Bài giảng Java – Chương 2 phần 2

2021-02-04

Bài giảng Java – Chương 2 phần 1

2021-01-22

Sự khác biệt giữa next() và nextLine() trong Java

2021-01-22

Chương 1: Giới thiệu về Java

2021-01-13

AnonyHome ra mắt nền tảng học lập trình trực tuyến

2020-09-04

Bài giảng Java – Chương 3 phần 2

2021-03-03

Chia sẻ code quản lý khoá học và học viên PHP MYSQL

2021-02-25

Bài giảng Java – Chương 3 phần 1

2021-02-24

Bài giảng Java – Chương 2 phần 2

2021-02-04

Bài giảng Java – Chương 2 phần 1

2021-01-22

Sự khác biệt giữa next() và nextLine() trong Java

2021-01-22

Chương 1: Giới thiệu về Java

2021-01-13