Lập Trình

[Bài tập Java]: Xây dựng hàm kiểm tra số nguyên tố trong Java

Written by AnonyHome
· 1 min read >

Một trong những bài toán căn bản khi mới học lập trình mà bạn sẽ phải trải qua đó là kiểm tra số nguyên tố và trong bài này mình sẽ giới thiệu các bạn dựa trên ngôn ngữ lập trình Java.  Ngoài ra có một số bài toán về số nguyên tố quen thuộc chúng ta thường gặp như tính tổng các số nguyên tố, xuất ra 15 số nguyên tố đầu tiên. Trong bài này AnonyHome sẽ giúp các bạn tìm hiểu về cách xây dựng hàm kiểm tra số nguyên tố trong Java.

Số nguyên tố là gì?

Hiểu một cách đơn giản số nguyên tố là số tự nhiên chia hết cho 1 và chính nó. Số 0 và 1 không được coi là số nguyên tố. 
Ví dụ các số nguyên tố từ 2 đến 100 là : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.
Để giải bài toán này chúng ta có nhiều cách để xử lý như các ngôn ngữ khác nhưng cách tốt nhất vẫn là tách hàm để tạo thói quen và chúng ta sẽ thực hiện theo cách này.

Video hướng dẫn:

Cám ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn học tập tốt !
Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN FREE
Cùng tham gia khóa học Java cơ bản miễn phí tại kênh Youtube của AnonyHome Team
NHẤN NÚT ĐĂNG KÝ KÊNH BÊN DƯỚI ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ