logo

AnonyHome

Loading...

Register

Lập Trình - 2018-05-19

[Bài tập Java]: Xây dựng hàm kiểm tra số nguyên tố trong Java

Một trong những bài toán căn bản khi mới học lập trình mà bạn sẽ phải trải qua đó là kiểm tra số nguyên tố và trong bài này mình sẽ giới thiệu các bạn dựa trên ngôn ngữ lập trình Java.  Ngoài ra có một số bài toán về số nguyên tố quen thuộc chúng ta thường gặp như tính tổng các số nguyên tố, xuất ra 15 số nguyên tố đầu tiên. Trong bài này AnonyHome sẽ giúp các bạn tìm hiểu về cách xây dựng hàm kiểm tra số nguyên tố trong Java.

Số nguyên tố là gì?

Hiểu một cách đơn giản số nguyên tố là số tự nhiên chia hết cho 1 và chính nó. Số 0 và 1 không được coi là số nguyên tố. 
Ví dụ các số nguyên tố từ 2 đến 100 là : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.
Để giải bài toán này chúng ta có nhiều cách để xử lý như các ngôn ngữ khác nhưng cách tốt nhất vẫn là tách hàm để tạo thói quen và chúng ta sẽ thực hiện theo cách này.

Video hướng dẫn:

Cám ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn học tập tốt !

Nhận bài viết mới qua email

Chuyên mục HOT

Chuyên mục tìm hiểu ioT

Xem thêm

Popular

Newest

Related

AnonyHome ra mắt nền tảng học lập trình trực tuyến

2020-09-04

Chia sẻ tài liệu lập trình Android Full – FPT Software

2020-06-21

Chia sẻ Khóa học xây dựng ứng dụng triệu người xài Android Realtime với Firebase qua 5 dự án

2020-06-27

Khóa học lập trình Android Kotlin toàn tập 2020

2020-07-01

Tài liệu Java Spring MVC – Đại học FPT

2020-06-23

Full source code+Database: Quản lý thư viện+Báo cáo chi tiết

2020-02-26

Chia sẻ tài liệu học Lập trình ARM STM32, STM8, vv

2020-03-05

Chia sẻ bộ video Tự Học Angular Tiếng Việt

2020-06-29

AnonyHome ra mắt nền tảng học lập trình trực tuyến

2020-09-04

[Live] – Hướng đối tượng trong Java

2021-03-05

Bài giảng Java – Chương 3 phần 2

2021-03-03

Chia sẻ code quản lý khoá học và học viên PHP MYSQL

2021-02-25

Bài giảng Java – Chương 3 phần 1

2021-02-24

Bài giảng Java – Chương 2 phần 2

2021-02-04

Bài giảng Java – Chương 2 phần 1

2021-01-22

Sự khác biệt giữa next() và nextLine() trong Java

2021-01-22

AnonyHome ra mắt nền tảng học lập trình trực tuyến

2020-09-04

[Live] – Hướng đối tượng trong Java

2021-03-05

Bài giảng Java – Chương 3 phần 2

2021-03-03

Chia sẻ code quản lý khoá học và học viên PHP MYSQL

2021-02-25

Bài giảng Java – Chương 3 phần 1

2021-02-24

Bài giảng Java – Chương 2 phần 2

2021-02-04

Bài giảng Java – Chương 2 phần 1

2021-01-22

Sự khác biệt giữa next() và nextLine() trong Java

2021-01-22