Lập Trình

[Bài tập Java]: Hướng dẫn sắp xếp mảng số nguyên tăng dần trong Java

Tiếp tục với loạt bài hướng dẫn về bài tập Java cơ bản. Trong bài này AnonyHome sẽ hướng dẫn các bạn...

AnonyHome Written by AnonyHome
· 48 sec read >

Tiếp tục với loạt bài hướng dẫn về bài tập Java cơ bản. Trong bài này AnonyHome sẽ hướng dẫn các bạn sắp xếp mảng số nguyên tăng dần trong Java.

Đề bài

Nhập một mảng số nguyên a0, a1, a2, …, an-1. Hãy sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần.

Code của hàm sắp xếp mảng số nguyên – bài tập Java:

    /**
     * sắp xếp mảng số nguyên theo thứ tự tăng dần
     *
     * @param arr: mảng các số nguyên
     */
    public static void sapXep(int [] arr) {
        int temp = arr[0];
        for (int i = 0 ; i < arr.length - 1; i++) {
            for (int j = i + 1; j < arr.length; j++) {
                if (arr[i] > arr[j]) {
                    temp = arr[j];
                    arr[j] = arr[i];
                    arr[i] = temp;
                }
            }
        }
    }

Video hướng dẫn sắp xếp mảng số nguyên:

Cám ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn học tốt. Mọi ý kiến vui lòng để lại bên dưới phần bình luận.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *