Lập Trình

[Series Kotlin] Bài 8: Vòng lặp do- while trong Kotlin

Written by AnonyHome
· 1 min read >

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu về vòng lặp while trong Kotlin. Trong bài hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về một vòng lặp tương tự đó là do- while. 

[Series Kotlin] Bài 8: Vòng lặp do- while trong Kotlin

Cú pháp vòng lặp do…while trong Kotlin

do {
Xử lý lặp
} while(điều_kiện)
Các bước thực hiện
  • Bước 1: Các lệnh trong phần xử lý lặp sẽ được thực hiện.
  • Bước 2: Kiểm tra điều kiện
    – Nếu điều kiện đúng thì quay lại bước 1.
    – Ngược lại nếu sai. Sẽ thoát khỏi vòng lặp.
  • Để thoát khỏi vòng lặp có thể sử dụng Break, để chuyển qua lần lặp tiếp theo sử dụng Continue.

Như vậy ta có thể thấy do- while sẽ khác so với while đó là lệnh trong do- while chắc chắn sẽ được thực hiện một lần trước khi kiểm tra điều kiện.


Sơ đồ hoạt động của do- while

Ví dụ về cách sử dụng do- while

Ví dụ 1: Yêu cầu nhập một số >= 0.
var a: Byte
do {
a= readLine()!!toByte()
} while (a< 0)
Ví dụ 2: Tính 10 giai thừa.
fun main(args: Array<String>) {
var n:Int = 10
var gt:Int=1
var i:Int = 1
do
{
gt *= i
i++
}while (i<=n)
println("$n! =$gt")
}

Như vậy tới đây Tui đã hướng dẫn xong vòng lặp do…while trong Kotlin, các bạn chú ý học kỹ và hiểu được nó thông qua các ví dụ ở trên nhé. 
Chúc các bạn thành công!
Hẹn gặp lại trong những bài tiếp theo nhé. Mọi ý kiến thắc mắc vui lòng để lại trong phần bình luận cuối bài viết.

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN FREE
Cùng tham gia khóa học Java cơ bản miễn phí tại kênh Youtube của AnonyHome Team
NHẤN NÚT ĐĂNG KÝ KÊNH BÊN DƯỚI ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ