Code Dạo, Lập Trình

Code Quản lý Sinh Viên C# Console – AnonyHome

Tham gia cộng đồng AnonyHome để trao đổi thêm về CNTT Hôm nay AnonyHome sẽ hướng dẫn các bạn giải quyết một...

AnonyHome Written by AnonyHome
· 1 min read >
Quản lý sinh viên Console

Tham gia cộng đồng AnonyHome để trao đổi thêm về CNTT
Hôm nay AnonyHome sẽ hướng dẫn các bạn giải quyết một bài tập C# đơn giản. Đó là chương trình quản lý sinh viên bằng C# Console.

Xem thêm:

Đề bài

Viết chương trình nhập vào thông tin của n Sinh Viên gồm:

  • Họ tên
  • Mã Sinh Viên
  • Điểm toán
  • Điểm văn
  • Điểm anh

Xuất ra màn hình thông tin của những sinh viên vừa nhập và sắp xếp theo thứ tự tăng dần theo điểm trung bình của các sinh viên (điểm trung bình được tính bằng (điểm toán + điểm văn + điểm anh)/3 ).

Thiết kế Class SinhVien.cs

Thiết kế chương trình chính Program.cs

Như vậy ta đã có một chương trình quản lý sinh viên đơn giản. Chúc các bạn thành công! Đừng quên theo dõi Website để cập nhật bài viết mới.

Nếu thấy tài liệu có ích, bạn có thể mời AnonyHome một cốc coffee: Donate – Góc ủng hộ AnonyHome Team

Xem thêm:  Chia sẻ tài liệu JavaScript

Đăng ký kênh để ủng hộ AnonyHome Team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *