Lập Trình

[Series Kotlin] Bài 7: Vòng lặp while trong Kotlin

Written by AnonyHome
· 1 min read >
[Series Kotlin] Bài 7: Vòng lặp while trong Kotlin Cr- Thắng

bài 6 chúng ta đã tìm hiểu rõ về cú pháp và cách sử dụng của vòng lặp for trong kotlin. Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một vòng lặp nữa trong Kotlin đó là vòng lặp whileCũng tương tự như vòng lặp for, tuy nhiên vòng lặp while được sử dụng trong những tình huống chưa biết trước số lần lặp.

Cú pháp của while trong Kotlin

while (điều_kiện) {
Xử lý lặp
}

– Các bước thực hiện:

  • Bước 1: Kiểm tra điều kiện.
  • Bước 2: Nếu kết quả là True thì thực hiện lệnh xử lý lặp và quay lại bước 1.
  • Bước 3: Nếu kết quả là False thì thoát khỏi vòng lặp.

– Lưu ý:

  • Để thoát khỏi vòng lặp có thể dùng break, để di chuyển sớm qua lần lặp tiếp theo có thể sử dụng continue.
  • Lệnh trong while có thể không được thực hiện lần nào khi ngay từ đầu điều kiện không thỏa mãn.

Sơ đồ hoạt động của while trong Kotlin

Ví dụ về cách sử dụng while trong Kotlin

Ví dụ 1: In giá trị từ 1 đến 100.

var i: Byte = 1
while (i <= 100) {
print("$i ")
i++;
}

Ví dụ 2: Tính 10 giai thừa.

fun main(args: Array<String>) {
var n:Int = 10
var gt:Int=1var i:Int = 1
while (i <= n)
{
gt *= i
i++
}
println("$n! =$gt")
}

Ví dụ 3: Một ví dụ khó hơn. Nhập một số và kiểm tra xem số đó có phải số nguyên tố hay không.

fun main(args: Array<String>) {  
var
n:Int=0
var
s:String?
println
("Chương trình kiểm tra số Nguyên Tố")
while
(true)
{

println
("Nhập số nguyên:")
s=
readLine()
if
(s!=null)
n=s.
toInt()
var
dem:Int=0
for
(i in 1..n)
{

if
(n%i==0)
dem++
}

if
(dem==2)
println
("$n là số nguyên tố")
else

println
("$n ko phải là số nguyên tố")
print
("Tiếp không?(c/k):")
s=
readLine()
if
(s=="k")
break
;
}

println
("Chào tạm biệt")
}


Kết thúc phần tìm hiểu về vòng lặp while trong Kotlin tại đây. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng để lại vào phần bình luận bên dưới. 
Hẹn gặp các bạn trong các bài viết tiếp theo. Chúc các bạn thành công!

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN FREE
Cùng tham gia khóa học Java cơ bản miễn phí tại kênh Youtube của AnonyHome Team
NHẤN NÚT ĐĂNG KÝ KÊNH BÊN DƯỚI ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ