logo

AnonyHome

Loading...

Register

Lập Trình - 2018-02-07

[Series Kotlin] Bài 6: Vòng lặp for trong Kotlin

[Series Kotlin] Bài 6: Vòng lặp for trong Kotlin

Không chỉ riêng trong Kotlin mà đối với mọi ngôn ngữ lập trình thì cấu trúc vòng lặp là rất quan trọng, đặc biệt là vòng lặp for. Trong bài này chúng ta cùng tìm hiểu cách làm việc với các cách thức làm việc với vòng lặp for nhé.

1.Vòng lặp for với in.

Cú pháp:

Với cú pháp trên thì biến bước nhảy i sẽ tự động tăng dần từ a cho tới b.
Ví dụ về vòng lặp for trong Kotlin với tình huống hiển thị dãy số từ 1 đến 100

2. Vòng lặp for với until

Cú pháp:

Với cú pháp trên thì biến i sẽ tự động tăng từ a cho tới gần b.

Ví dụ về vòng lặp for tính tổng từ 1 đến gần số nguyên dương n.

Ở ví dụ trên n được gán giá trị bằng 5. Nên biến chạy i sẽ chạy đến 4.

3. Vòng lặp for với bước nhảy step

Cú pháp:

Với cú pháp trên thì biến bước nhảy i sẽ tự động tăng dần từ a cho tới b nhưng mỗi lần duyệt nó sẽ tăng theo X đơn vị.

Ví dụ về vòng lặp for tính tổng các số chẵn từ 0 đến 10

Ở ví dụ trên biến i sẽ được tăng lên 2 đơn vị sau mỗi lần lặp. Khởi tạo i chạy từ 2 nên nó sẽ tự động tăng thành các số chẵn. Nên kết quả ta sẽ được tổng các số chẵn từ 0 đến 10.

4. Vòng lặp for với bước nhảy downTo

Cú pháp:

Với cú pháp trên thì biến bước nhảy i sẽ tự động giảm dần từ b cho tới a mỗi lần duyệt nó sẽ giảm 1 đơn vị. Ta có thể áp dụng thêm step vào như sau:

Với cú pháp trên biến i sẽ được giảm X đơn vị sau mỗi lần duyệt.

5. Vòng lặp for với tập đối tượng

Cú pháp: 

 Với cấu trúc này vòng lặp for sẽ duyệt từng đối tượng trong một tập đối tượng.
Ví dụ: 

Kết thúc phần tìm hiểu về vòng lặp for trong Kotlin tại đây. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng để lại vào phần bình luận bên dưới. Chúc các bạn học tập tốt. Và đừng quên theo dõi AnonyHome để xem thêm những bài viết mới.

Nhận bài viết mới qua email

Chuyên mục HOT

Chuyên mục tìm hiểu ioT

Xem thêm

Popular

Newest

Related

AnonyHome ra mắt nền tảng học lập trình trực tuyến

2020-09-04

Chia sẻ tài liệu lập trình Android Full – FPT Software

2020-06-21

Chia sẻ Khóa học xây dựng ứng dụng triệu người xài Android Realtime với Firebase qua 5 dự án

2020-06-27

Khóa học lập trình Android Kotlin toàn tập 2020

2020-07-01

Tài liệu Java Spring MVC – Đại học FPT

2020-06-23

Full source code+Database: Quản lý thư viện+Báo cáo chi tiết

2020-02-26

Chia sẻ tài liệu học Lập trình ARM STM32, STM8, vv

2020-03-05

Chia sẻ bộ video Tự Học Angular Tiếng Việt

2020-06-29

AnonyHome ra mắt nền tảng học lập trình trực tuyến

2020-09-04

Chia sẻ code quản lý khoá học và học viên PHP MYSQL

2021-02-25

Bài giảng Java – Chương 3 phần 1

2021-02-24

Bài giảng Java – Chương 2 phần 2

2021-02-04

Bài giảng Java – Chương 2 phần 1

2021-01-22

Sự khác biệt giữa next() và nextLine() trong Java

2021-01-22

Chương 1: Giới thiệu về Java

2021-01-13

Hướng dẫn cài đặt môi trường Java và Eclipse

2021-01-12

AnonyHome ra mắt nền tảng học lập trình trực tuyến

2020-09-04

Chia sẻ code quản lý khoá học và học viên PHP MYSQL

2021-02-25

Bài giảng Java – Chương 3 phần 1

2021-02-24

Bài giảng Java – Chương 2 phần 2

2021-02-04

Bài giảng Java – Chương 2 phần 1

2021-01-22

Sự khác biệt giữa next() và nextLine() trong Java

2021-01-22

Chương 1: Giới thiệu về Java

2021-01-13

Hướng dẫn cài đặt môi trường Java và Eclipse

2021-01-12