Lập Trình

[Series Web Bán Hàng] Bài 4: Hướng dẫn kết nối cơ sở dữ liệu

Written by AnonyHome
· 2 min read >
[Series Web Bán Hàng] Bài 4: Hướng dẫn kết nối cơ sở dữ liệu

Chào các bạn! tiếp tục series hướng dẫn làm web bán hàng chức năng đơn giản. Trong bài trước mình đã hướng dẫn các bạn tạo cơ sở dữ liệu và tạo bảng trong Phpmyadmin. Đến với bài hôm nay. Mình sẽ hướng dẫn làm sao để xuất dữ liệu từ trong csdl vào web nhé. Và lưu ý từ bài này chúng ta sẽ bắt đầu đụng đến php nhé.

Tạo file để kết nối csdl

Trong thư mục ban_hang. Các bạn tạo file ket_noi.php với nội dung như sau:
<?php
$con=mysqli_connect("localhost","root","","ban_hang") or die ('Không thể kết nối tới database');
mysqli_set_charset($con, 'UTF8');
?>

Giải thích qua đoạn code này một chút nhé:

 • Đây là file php nên code sẽ được đặt trong cặp ký hiệu <?php ….?>.
 • Câu lệnh mysqli_connect để kết nối với database. Cú pháp nó như sau: 
mysqli_connect($host, $user, $password, $database, $port, $socket).
Trong đó:
 • $host: là địa chỉ host của bạn, thông thường là localhost luôn
 • $user: là tên đăng nhập vào database
 • $password: là mật khẩu kết nối vào database
 • $database: Tên database bạn chọn để xử lý
 • $port: Cổng kêt nối
 • $socket: Phương thức socket kết nối

Và thường ta chỉ quan tâm đến 4 giá trị đầu tiên.

 • Câu lệnh or die (‘Không thể kết nối tới database’); dùng để hiển thị thông báo lên trình duyệt khi chúng ta kết nối không thành công.
 • Cuối cùng là câu lệnh mysqli_set_charset dùng để xuất Tiếng Việt có dấu vào trong web.

Để kiểm tra file ket_noi.php các bạn bật trình duyệt lên và truy cập vào địa chỉ localhost. Địa chỉ của mình là :  http://localhost:88/ban_hang/ket_noi.php.  Nếu không thấy thông báo gì hiện ra thì file ket_noi.php của chúng ta đã đúng.

[Series Web Bán Hàng] Bài 4: Hướng dẫn kết nối cơ sở dữ liệu
Kết nối thành công

Kết nối file index.php với csdl

Trong file index.php của bài trước ta đã tạo các bạn chèn code sau vào dòng đầu tiên của file.
1
2
3
<?php
include("ket_noi.php");
?>

Nếu mà muốn gọi 1 file php khác thì cứ việc sửa đường dẫn file php , có thể hiểu là include(“đường dẫn file php”). Như vậy web đang viết đã kết nối được với localhost và kết nối được với cơ sở dữ liệu có tên là ban_hang.

Kết thúc bài 4 của chuỗi bài hướng dẫn làm web bán hàng đơn giản tại đây. Hẹn các bạn trong bài tiếp theo nhé. Mọi ý kiến các bạn vui lòng để lại vào mục bình luận cuối bài viết.

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome
HỢP TÁC CÙNG CHÚNG TÔI
Chúng tôi nhận thực hiện các dự án:
 1. Phát triển ứng dụng Mobile
 2. Xây dựng website
 3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ
 4. ..v.v
Mọi dự án đều được xây dựng với chi phí hợp lý.
Tham gia group Facebook: click here
Hợp tác phát triển các nền tảng ứng dụng
Chúng tôi nhận các dự án:
 1. Phát triển ứng dụng Mobile
 2. Xây dựng website
 3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ