logo

AnonyHome

Loading...

Register

Lập Trình - 2018-01-17

[Series Kotlin] Bài 5: câu lệnh điều kiện when trong Kotlin

[Series Kotlin] Bài 5: câu lệnh điều kiện when trong Kotlin

Tiếp tục chuỗi bài học lập trình Kotlin cùng AnonyHome. Trong bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về câu lệnh when trong Kotlin. Trong các ngôn ngữ khác có thể các bạn đã được học câu lệnh Switch. Nhưng trong Kotlin Switch đã được thay thế bằng When.

Cú pháp câu lệnh when trong Kotlin:

When sẽ lấy giá trị trong <expression> rồi so sánh với các <value> bên trong, nếu trùng với <value> nào thì sẽ thực thi <statement> tương ứng. Nếu không có <value> nào trùng khớp thì else sẽ được thực hiện.
Sơ đồ hoạt động của When như sau:
Ví dụ về When:
1.Ví dụ 1

 Khi chạy ra đoạn code trên dòng “so 1” sẽ được hiển thị ra màn hình.
2.Ví dụ 2

Nếu nhiều trường hợp có cùng cách xử lý thì các trường hợp này có thể được kết hợp với nhau và được phân cách nhau bởi dấu phẩy.

3.Ví dụ 3
Chương trình nhập vào 2 số a,b và một phép toán +, -, *, / .
Xuất ra kết quả của phép toán tương ứng.

4.Ví dụ 4
Ngoài ra When cũng có thể dùng như một biểu thức trả về kết quả.

– Kết quả của chương trình này kq= 4.
– Chúng ta cũng có thể kiểm tra một giá trị nằm trong hoặc ngoài một phạm vi bằng cách sử dụng in hoặc !in.
Kết thúc bài 5 của series học Kotlin tại đây. Mong rằng qua bài này các bạn biết được cách sử dụng của When trong Kotlin. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng để lại trong mục bình luận phía cuối bài. Hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo.

Nhận bài viết mới qua email

Chuyên mục HOT

Chuyên mục tìm hiểu ioT

Xem thêm

Popular

Newest

Related

AnonyHome ra mắt nền tảng học lập trình trực tuyến

2020-09-04

Chia sẻ tài liệu lập trình Android Full – FPT Software

2020-06-21

Chia sẻ Khóa học xây dựng ứng dụng triệu người xài Android Realtime với Firebase qua 5 dự án

2020-06-27

Khóa học lập trình Android Kotlin toàn tập 2020

2020-07-01

Tài liệu Java Spring MVC – Đại học FPT

2020-06-23

Full source code+Database: Quản lý thư viện+Báo cáo chi tiết

2020-02-26

Chia sẻ tài liệu học Lập trình ARM STM32, STM8, vv

2020-03-05

Chia sẻ bộ video Tự Học Angular Tiếng Việt

2020-06-29

AnonyHome ra mắt nền tảng học lập trình trực tuyến

2020-09-04

Chia sẻ code quản lý khoá học và học viên PHP MYSQL

2021-02-25

Bài giảng Java – Chương 3 phần 1

2021-02-24

Bài giảng Java – Chương 2 phần 2

2021-02-04

Bài giảng Java – Chương 2 phần 1

2021-01-22

Sự khác biệt giữa next() và nextLine() trong Java

2021-01-22

Chương 1: Giới thiệu về Java

2021-01-13

Hướng dẫn cài đặt môi trường Java và Eclipse

2021-01-12

AnonyHome ra mắt nền tảng học lập trình trực tuyến

2020-09-04

Chia sẻ code quản lý khoá học và học viên PHP MYSQL

2021-02-25

Bài giảng Java – Chương 3 phần 1

2021-02-24

Bài giảng Java – Chương 2 phần 2

2021-02-04

Bài giảng Java – Chương 2 phần 1

2021-01-22

Sự khác biệt giữa next() và nextLine() trong Java

2021-01-22

Chương 1: Giới thiệu về Java

2021-01-13

Hướng dẫn cài đặt môi trường Java và Eclipse

2021-01-12