Lập Trình

[Series Kotlin] Bài 4: câu lệnh điều kiện if – else trong Kotlin

Written by AnonyHome
· 2 min read >
[Series Kotlin] Bài 4: câu lệnh điều kiện if - else trong Kotlin
[Series Kotlin] Bài 4: câu lệnh điều kiện if – else trong Kotlin

Tiếp tục series bài học về lập trình Kotlin. Trong bài này chúng ta cùng tìm hiểu về câu lệnh vô cùng quan trọng với mọi ngôn ngữ lập trình. Đó là câu lệnh if – else. Đối với những bạn đã học qua một số ngôn ngữ lập trình thì câu lệnh này chắc hẳn phải là rất quen thuộc rồi đúng không. Chúng ta cùng tìm hiểu trong Kotlin thì nó được sử dụng như thế nào nhé.

1) Cú pháp câu lệnh if

if (<Điều_kiện>){
Câu lệnh
}

 • Cách thức hoạt động như sau:

[Series Kotlin] Bài 4: câu lệnh điều kiện if - else trong Kotlin

 • Khi điều kiện đúng thì sẽ thực hiện các lệnh bên trong if.

2) Cú pháp câu lệnh if- else

if (<Điều_kiện>){
Câu lệnh 1
}
else{
Câu lệnh 2
}

 • Cách thức hoạt động của if- else như sau:

[Series Kotlin] Bài 4: câu lệnh điều kiện if - else trong Kotlin

 • Kiểm tra khi điều kiện đúng sẽ thực hiện câu lệnh 1 và ngược lại điều kiện sai thì sẽ thực hiện câu lệnh thứ 2.

3) Ví dụ 

var dtb: Float = 7.5F
if (dtb < 5) {
println("Ban duoc xep loai yeu")
} else if (dtb < 6.5) {
println("Ban duoc xep loai trung binh")
} else if (dtb < 8) {
println("Ban duoc xep loai kha")
} else if (dtb < 10) {
println("Ban duoc xep loai gioi")
} else {
println("Ban duoc xep loai xuat sac")
}

4) Điểm mới của Kotlin

Không giống như Java, if- else trong Kotlin còn có thể sử dụng như một biểu thức trả về kết quả:
Ví dụ: Cho 2 số a và b, tìm số lớn nhất

Cách viết truyền thống
fun main(args: Array<String>){
var a: Int= 10
var b: Int= 20
var max:Int
if (a>b) {
max= a
} else {
max= b
}
println
("Số lớn nhất là: "+max)
}
Cách viết như biểu thức
fun main(args: Array<String>){
var a: Int= 10
var b: Int= 20
var max:Int
max = if (a>b) a else b
println
("Số lớn nhất là: "+max)
}
 • có một lưu ý là khi viết if với dạng biểu thức trả về kết quả thì bắt buộc phải có else

Kết thúc bài học hôm nay tại đây. Trong bài mình đã hướng dẫn các bạn về cú pháp và cách sử dụng của câu lệnh if- else trong Kotlin. Các bạn tự thực hành cho thành tạo nhé. Hẹn gặp các bạn trong bài tiếp theo. Mọi ý kiến xin vui lòng để lại bình luận phía dưới bài viết. Chúc các bạn thành công!
Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome
HỢP TÁC CÙNG CHÚNG TÔI
Chúng tôi nhận thực hiện các dự án:
 1. Phát triển ứng dụng Mobile
 2. Xây dựng website
 3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ
 4. ..v.v
Mọi dự án đều được xây dựng với chi phí hợp lý.
Tham gia group Facebook: click here
Hợp tác phát triển các nền tảng ứng dụng
Chúng tôi nhận các dự án:
 1. Phát triển ứng dụng Mobile
 2. Xây dựng website
 3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ