Lập Trình

[Series Web Bán Hàng] Bài 3: Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu "ban_hang" và bảng "menu_ngang"

Written by AnonyHome
· 3 min read >


[Series Web Bán Hàng] Bài 3: Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu "ban_hang" và bảng "menu_ngang"

 Chào các bạn đến với bài 3 trong series web bán hàng bằng php chức năng đơn giản của AnonyHome. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo cơ sở dữ liệu cũng như là tạo bảng trong Phpmyadmin. Trong series web bán hàng này mình dùng Phpmyadmin để lưu toàn bộ dữ liệu của website. Trong bài viêt này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo csdl(cơ sở dữ liệu) và bảng một cách trực tiếp chứ không thông qua code. Bắt đầu nhé.

Tạo cơ sở dữ liệu.

Sau khi vào Phpmyadmin thì chúng ta tiến hành tạo csdl (create database). Các bạn làm theo các bước trong ảnh nhé.
[Series Web Bán Hàng] Bài 3: Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu "ban_hang" và bảng "menu_ngang"
Tạo CSDL ban_hang
 • Tại ô: Tên CSDL các bạn nhập tên CSDL của mình vào nhé.
 • Tại ô: Bảng mã đối chiếu các bạn chọn utf8_unicode_ci.(Để hiển thị tiếng việt có dấu trong mysql , trong cơ sở dữ liệu).
 • sau đó nhấn Tạo.

Như vậy là các bạn đã tạo được csdl “ban_hang”. Trong một csdl thì gồm nhiều bảng để lưu trữ các thông tin khác nhau . Ví dụ như bảng san_pham để lưu trữ các thông tin của sản phầm, bảng thanh_vien để lưu trữ các thông tin cảu thành viên…

Bây giờ chúng ta sẽ tạo bảng menu_ngang để lưu thông tin của các menu ngang trong web.

Tạo bảng.

Cá bạn để ý khi tạo xong csdl. Sẽ xuất hiện một khung như sau. Các bạn điền các thông tin như hình bên dưới. Đây chính là cách tạo bảng.
[Series Web Bán Hàng] Bài 3: Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu "ban_hang" và bảng "menu_ngang"
Tạo bảng menu_ngang
 • Tại ô Tên: các bạn nhập tên của bảng.
 • Tại ô Số cột: các bạn chọn số cột của bảng mà mình tạo. Ở đây mình chọn là 2. Vì trong bảng menu_ngang của mình sẽ có 2 cột. Cột thứ nhất để lưu tên của menu. Cột thứ 2 là cột id. Mỗi menu sẽ có một id khác nhau và id được coi như là địa chỉ của menu đó, dùng để sửa, xóa hoặc sắp xếp các menu…
 • Tiếp theo các bạn nhấn Tạo.

Sau đó các bạn nhập thông tin như hình bên dưới:

  [Series Web Bán Hàng] Bài 3: Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu "ban_hang" và bảng "menu_ngang"

  • Như mình đã nói trong bảng menu này mình sẽ có 2 cột tên menu và id menu. Nên trong phần tên mình để là “ten” và “id” .
  • kiểu dữ liệu thì mình để kiểu dữ liệu của cột “ten”
   là varchar và chọn độ dài/giá trị của nó là 255 ở đây tùy các bạn định nghĩa nhé. Còn cột tiếp theo id mình sẽ chọn kiểu số Int và không cần chọn giá trị. lưu ý nhớ tích vào mục A_I( Auto_Increment) để nó tự tăng giá trị cột id mỗi khi bạn thêm dữ liệu vào bảng.
  • Sau đó các bạn kéo xuống cuối trang và nhấn Ghi lại.

  Thêm dữ liệu cho bảng.

  Oke vậy là các bạn đã tạo được bảng menu_ngang. Tiếp theo chúng ta sẽ thêm dữ liệu vào cho bảng này nhé. Các bạn làm như hình bên dưới:

  [Series Web Bán Hàng] Bài 3: Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu "ban_hang" và bảng "menu_ngang"


  1. Bước 1: Các bạn nhấn vào Chèn.
  2. Bước 2: điền tên cho các menu. Ở đây mình dùng là menu 1 và menu 2. Mục id các bạn sẽ không phải điền. Nó sẽ tự chèn dữ liệu nhé.
  3. Bước 3: Nhấn mục thực hiện ở dòng cuối cùng

  Kết quả các bạn nhận được sẽ như sau: 

  [Series Web Bán Hàng] Bài 3: Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu "ban_hang" và bảng "menu_ngang"

  Các bạn chuyển qua tab Duyệt và sẽ thấy như sau:

  [Series Web Bán Hàng] Bài 3: Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu "ban_hang" và bảng "menu_ngang"
  Như vậy là ta đã có 2 menu. Tương tự các bạn tiếp tục chèn thêm 3 menu nữa nhé. Kết quả cuối cùng có được như sau: 
  [Series Web Bán Hàng] Bài 3: Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu "ban_hang" và bảng "menu_ngang"
  Xong, như vậy trong bài 3 này mình đã hướng dẫn các bạn tạo csdl, bảng và chèn dữ liệu vào bảng trong phpmyadmin. Đây là mình sử dụng cách tạo và chèn trực tiếp. Ngoài ra các bạn có thể tạo và chèn bằng code. Mình sẽ hướng dẫn các bạn trong bài khác. Các bạn nhớ thực hiên lại các thao tác nhé. Hẹn gặp các bạn trong bài tiếp theo của series web bán hàng. Mọi thắc mắc vui lòng để lại vào mục bình luận bên dưới!

  Written by AnonyHome
  Fullstack Developer ! Profile

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN FREE
  Cùng tham gia khóa học Java cơ bản miễn phí tại kênh Youtube của AnonyHome Team
  NHẤN NÚT ĐĂNG KÝ KÊNH BÊN DƯỚI ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ
  ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ