Lập Trình

[Series Web Bán Hàng] Bài 2: Tạo khung bố cục cho Web

AnonyHome Written by AnonyHome
· 1 min read >

Chào các bạn đến với bài 2 trong series web bán hàng bằng php chức năng đơn giản của AnonyHome
Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tạo bố cục cho Website.

[Series Web Bán Hàng] Bài 2: Tạo khung bố cục cho Web AnonyHome

– Tạo một Folder ban_hang trong thư mục htdocs trong xampp của bạn.
– Tạo một file index.php trong Folder ban_hang bạn vừa tạo ở trên.
– Mở file index.php ra bằng một trình soạn thảo bất kỳ. Ở đây mình dùng Sublime Text nhé.
– Bạn sao chép đoạn code sau và dán vào file index ở trên:

Ở phần này mình sử dụng thẻ table, tr, td để tạo khung bố cục cho Website. Mình tạo một bảng có độ rộng là 990px và gồm có 4 hàng và 3 cột.
– Hàng thứ nhất mình sẽ để chứa banner.
– Hàng thứ 2 mình sẽ để chứa các menu ngang.
– Hàng thứ 3 sẽ chia làm 3 cột. Và sẽ là phần chính của website.
– Hàng thứ 4 sẽ dùng để chứa footer.
Tiếp theo các bạn lưu file index lại và chạy thử trên một trình duyệt bất kỳ và kết quả nhận được như sau:

[Series Web Bán Hàng] Bài 2: Tạo khung bố cục cho Web AnonyHome

Kết thúc bài 1. Ý kiến thắc mắc vui lòng để lại vào phần bình luận bên dưới. Hẹn gặp các bạn trong bài tiếp theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *