Chưa phân loại

[Series Kotlin] Bài 2: Tạo chương trình kinh điển mang tên "Hello World"

Written by AnonyHome
· 2 min read >

Tiếp tục bài thứ 2 trong Series học lập trình Kotlin này. Ở bài trước AnonyHome đã giúp các bạn cà đặt công cụ để lập trình Kotlin và cách tạo Project Kotlin đầu tiên. Trong bài này các bạn có thể tạo mới hoặc dùng luôn Project của bài trước. Các bạn mở Project của mình lên: 

[Series Kotlin] Bài 2: Tạo chương trình kinh điển mang tên "Hello World"
[Series Kotlin] Bài 2: Tạo chương trình kinh điển mang tên “Hello World”


[Series Kotlin] Bài 2: Tạo chương trình kinh điển mang tên "Hello World"


Các bạn để ý vào mục bên phải. Tui sẽ giới thiệu một chút về các mục trong Project này.

  • Thư mục .idea cho ta các tập tin cấu hình, tham chiếu thư viện.
  • Thư mục src là nơi lưu trữ các tập tin, class( lớp) source code.
  • File HelloWorld.iml bản chất là file XML được lưu các thông số cấu hình mặc định cho dự án.
  • External Libraries: Thư viện liên kết ngoài bắt buộc phải có JDK, KotlinJavaRuntime, các thư viện này sẽ được tham chiếu trong tập tin KotlinJavaRuntime.xml

Để tạo một File/ Class Kotlin bạn ấn chuột phải vào mục src sau đó chọn New  => chọn Kotlin File/Class.


[Series Kotlin] Bài 2: Tạo chương trình kinh điển mang tên "Hello World"

Màn hình sẽ hiện lên như sau: 

[Series Kotlin] Bài 2: Tạo chương trình kinh điển mang tên "Hello World"
  • Mục Name: Các bạn đặt tên tùy ý nhé, Tui đặt là kotlin.
  • Mục Kind: Trong bài này các bạn cứ dữ nguyên là File nhé. Trong những lần sau sẽ tùy từng trường hợp mà ta sẽ chọn loại khác.

Nhấn OK để tạo và trong màn hình soạn thảo của kotlin.kt( kotlin là tên Tui đặt từ đầu nhé) bạn gõ chữ main rồi nhấn tổ hợp phím Ctrl+ space, Hàm main sẽ xuất hiện bạn nhấn Enter để tự động xuất hiện ra câu lệnh đầy đủ nhé. Tiếp theo bạn gõ theo hình bên dưới để in ra câu chào kinh điển Hello World!


[Series Kotlin] Bài 2: Tạo chương trình kinh điển mang tên "Hello World"

Để chạy chương trình bạn có thể chon Run trên thanh menu hoặc nhấn chuột phải vào vùng soạn thảo code và nhấn Run KotlinKt như hình dưới:


[Series Kotlin] Bài 2: Tạo chương trình kinh điển mang tên "Hello World"

Bạn chờ chương trình biên dịch và kết quả nhận được sau khi chương trình chạy xong như sau:

[Series Kotlin] Bài 2: Tạo chương trình kinh điển mang tên "Hello World"

Như vậy trong bài 2 của Series Kotlin này tui đã hướng dẫn các bạn viết chương trình đầu Hello World đầu tiên. Cũng như cách để chạy nó. Các bạn hãy thực hành thành thạo các bước tạo cơ bản từ bài 1 Tui đã hương dẫn nhé. Hen gặp lại các bạn trong bài tiếp theo.
Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN FREE
Cùng tham gia khóa học Java cơ bản miễn phí tại kênh Youtube của AnonyHome Team
NHẤN NÚT ĐĂNG KÝ KÊNH BÊN DƯỚI ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ