Chưa phân loại

[Series Html] Bài 7. Các thẻ đặc biệt – Kết thúc series

Written by AnonyHome
· 2 min read >

Chào các bạn! Tiếp tục series học Html cơ bản cùng AnonyHome , chúng ta sẽ đến với bài 7 và đây cũng là bài cuối cùng trong series bài học. Trong bài này chúng ta cùng tìm hiểu về một số thẻ đặc biệt trong Html.

[Series Html]  Bài 7. Các thẻ đặc biệt - Kết thúc series - AnonyHome

1. Meta tags.
– Mọi thẻ meta đều đặt trong cặp thẻ <head></head>.
– Cung cấp thông tin về website cho trình duyệt và các Search Engine.
a) Keyword.
– Tạo từ khóa cho website, cung cấp cho các search engine.
– Cú pháp: 
   <meta name=“keywords” content=“các từ khóa cách nhau bởi dấu phảy” />
b) Description.
– Thẻ mô tả về website, cung cấp thông tin về web.
– Cú pháp:
    <meta name=“description” content=“mô tả ngắn gọn về website” /> 
c) Refresh.
– Tự động tải lại trang trong 1 khoảng thời gian được định nghĩa.
– Cú pháp:     
      <meta http-equiv=“refresh” content=“time” />
Với:
     + time: Là thời gian tự động reload, đơn vị giây.  
d) Author.
– Cung cấp thông tin về tác giả website.
– Ví dụ: 
     <meta name=“author” content=”AnonyHome” />

e) Charset.
– Xác định kiểu charset mà website sử dụng.
– Cú pháp chuẩn HTML 5:
       <meta charset=“utf-8” />
– Tham khảo các thẻ khác:
http://www.w3schools.com/tags/tag_meta.asp  

2. Style tag.
– Cặp thẻ <style></style> được đặt trong cặp thẻ <head </head>.
– Xác định thông tin định dạng website. Trong 1 tài liệu HTML có thể sử dụng nhiều cặp thẻ <style></style>.
– Ví dụ:
               <style type=“text/css”>
                        p {
  &nbsp
;                             color:red

                            }
                </style>  
3. Script tag.
– Bên trong cặp thẻ <head></head>, chứa các thông tin về mã kịch bản Javascript.
– Ví dụ
                <script type=“text/javascript”> 
                       document.write(“Xin chào”);
                </script> 
4. !DOCTYPE.
– Là “thẻ” duy nhất nằm bên ngoại cặp thẻ <html></html>.
– Thực chất !doctype không phải là 1 thẻ mà nó cung cấp cho trình duyệt biết phiên bản HTML được sử dụng trong website.
– Cú pháp trong HTML 5:   <!DOCTYPE html>

Tham khảo:
http://www.w3schools.com/tags/tag_doctype.asp  

Kết thúc bài 7 tại đây cũng là kết thúc series học Html cơ bản cùng AnonyHome. Trong bài chuỗi bài học mình đã cung cấp cho các bạn nhũng kiến thức cơ bản nhất của Html. Cám ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn học tập tốt!
Mọi ý kiến các bạn vui lòng để lại trong mục bình luận bên dưới. Hẹn gặp các bạn trong các series học lập trình khác. Hãy đăng ký Email để nhận được thông tin mới nhất từ blog của mình nhé

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN FREE
Cùng tham gia khóa học Java cơ bản miễn phí tại kênh Youtube của AnonyHome Team
NHẤN NÚT ĐĂNG KÝ KÊNH BÊN DƯỚI ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ