Chưa phân loại

[Series Html] Bài 1: Html và cấu trúc.

Written by AnonyHome
· 3 min read >

Bài 1: Html và cấu trúc.
1) Html.

Như trong bài giới thiệu đã nói HTML(Hypertext Markup Language) là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất để viết các trang Web. Đây cũng chính là kiến thức đầu tiên bạn cần phải học khi tham gia vào học lập trình web.
Để giúp các bạn củng cố kiến thức thì trong series tự học HTML này AnonyHome sẽ tổng hợp các kiến thức cần thiết theo từng bước, AnonyHome tin sẽ rất phù hợp để bạn tự học.

2) Cấu trúc của một tài liệu Html.

Một ví dụ đơn giản nhất về cấu trúc của một văn bản Html.
Các bạn mở Notepad++(Lưu ý trong Series Html cơ bản này mình sẽ dùng bằng trình soạn thảo Notepad++) lên và gõ vào đoạn Code sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Bài học Html đầu tiên</title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
Hello world!
</body>
</html>

Sau đó bạn lưu lại với tên “bai1” và phần mở rộng là “.html”. Tiếp theo bạn dùng một trình duyệt Web và mở nó lên. Kết quả bạn nhận được như sau:


Thú vị đúng không. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn về cấu trúc văn bản Html.

– Một tài liệu Html chứa các thẻ đánh dấu.
– Cấu trúc của một tài liệu Html.

Cấu trúc của một văn bản Html


– Thẻ không phân biệt chữ hoa hay chữ thường. Nhưng chúng ta nên thống nhất chữ thường.
– Tài liệu Html phải có đuôi mở rộng là ‘.html’ hoặc ‘.htm’.
– Mỗi thẻ có cấu trúc <tên_thẻ>.
– Thẻ bao gồm: + Thẻ mở <tên_thẻ>.
               + Thẻ đóng </tên_thẻ>.
-Một số thẻ có thể không cần thẻ đóng(Để đúng chuẩn ta nên thêm dấu gạch chéo vào phía sau): <br/>, <hr/>, <img src=”image.jpg”/>,..

– Cấu trúc của một phần tử: <tên_thẻ thuộc tính=”giá_trị”>Nội dung</tên_thẻ>.

       Ví dụ: <font color=”Blue”>Ví dụ 1 </font>.
       Trong ví dụ này ta khai báo một thẻ font và khai báo thuộc tính màu xanh cho thẻ.

– Trong thẻ có thể khai báo thuộc tính hoặc không cần.


Trong ví dụ 1 mình có dùng một số thẻ. Bây giờ mình sẽ giải thích qua về các thẻ đó: 


<!DOCTYPE html>: Còn gọi là thẻ khai báo một tài liệu HTML. Thẻ này xác định loại tài liệu và phiên bản HTML.

<html></html>: Xác định một tài liệu Html.
<head></head>: Xác định phần đầu của Website ví dụ như tiêu đề, mô tả, tác giả… .
<title></title>: Nằm trong thẻ cặp thẻ <head></head>> Để xác định tiêu đề hiển thị trên thanh trình duyệt.
<meta charset=”utf-8″>: Giúp cho văn bản Html của chúng ta có thể hiển thị được Tiếng Việt.
<body></body>: Xác định phần phân chứa toàn bộ nội dung của Website.

Kết thúc bài thứ nhất. Trong bài này AnonyHome đã giới thiệu cho các bạn thế nào là một văn bản Html và cấu trúc của một văn bản Html.

Trong bài học tiếp theo AnonyHome  sẽ giới thiêu cho các bạn về các thẻ cơ bản trong Html.
Chúc các bạn học tập tốt! Mọi ý kiến các bạn vui lòng để lại trong mục bình luận bên dưới.

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome
HỢP TÁC CÙNG CHÚNG TÔI
Chúng tôi nhận thực hiện các dự án:
  1. Phát triển ứng dụng Mobile
  2. Xây dựng website
  3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ
  4. ..v.v
Mọi dự án đều được xây dựng với chi phí hợp lý.
Tham gia group Facebook: click here
Hợp tác phát triển các nền tảng ứng dụng
Chúng tôi nhận các dự án:
  1. Phát triển ứng dụng Mobile
  2. Xây dựng website
  3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ