Chưa phân loại

Thêm nút share ảnh lên Pinterest vào trong ảnh bài đăng blogspot

Written by AnonyHome
· 47 sec read >

Chèn button chia sẻ ảnh lên Pinterest, Facebook hoặc Twitter, việc chia sẻ ảnh này rất có lợi khi có 1 người muốn chia sẻ ảnh của bạn mà không cần phải thao tác nhiều lần. Việc này cũng giúp blog của bạn chuyên nghiệp hơn.

Demo:
Cách làm: Mẫu >> Chỉnh sửa html >> sau đó tìm với từ khóa </head> hoặc </body>, chèn đoạn code sau vào trước nó.

<script type=”text/javascript”>(function(features){var d=document,s=d.createElement(‘script’);s.src=’http://widget.symphonytools.com/widget/js/symphony.js’;s.type=’text/javascript’;s.async=’true’;s.onload=s.onreadystatechange=function(){var rs=this.readyState;if (!rs || /loaded|complete/.test(rs)) try{symphony.init(features);}catch(e){}};var sc=d.getElementsByTagName(‘script’)[0];sc.parentNode.insertBefore(s,sc);})();</script>

Kiểu 2

<!– Please call pinit.js only once per page –>
<script type=”text/javascript” async=”async” data-pin-hover=”true” src=”//assets.pinterest.com/js/pinit.js”></script>

Lưu lại và kiểm tra.

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome