Thủ thuật

Tổng Hợp Phím tắt Trong Photoshop – hotkey photoshop

Written by AnonyHome
· 36 sec read >


Tổng Hợp Phím tắt Trong Photoshop


Nhóm phím tắt hệ thống FILE
Nhóm phím tắt hệ thống FILE trong Photoshop
Nhóm phím tắt F
Nhóm phím tắt F trong Photoshop
Nhóm lệnh thao tác với Layer
Phím tắt Nhóm lệnh thao tác với Layer trong Photoshop
Các lệnh chọn SELECT trong Photoshop
Các lệnh chọn SELECT trong Photoshop trong Photoshop
Các phím tắt với nhóm IMAGE
Các phím tắt với nhóm IMAGE trong Photoshop
Cách lệnh tắt với nhóm lệnh EDIT
Cách lệnh tắt với nhóm lệnh EDIT trong Photoshop
Nhóm phím tắt công cụ -Toolbar
Nhóm phím tắt công cụ -Toolbar trong Photoshop
Nhóm phím tắt VIEW
Nhóm phím tắt VIEW trong Photoshop
Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome
HỢP TÁC CÙNG CHÚNG TÔI
Chúng tôi nhận thực hiện các dự án:
  1. Phát triển ứng dụng Mobile
  2. Xây dựng website
  3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ
  4. ..v.v
Mọi dự án đều được xây dựng với chi phí hợp lý.
Tham gia group Facebook: click here
Hợp tác phát triển các nền tảng ứng dụng
Chúng tôi nhận các dự án:
  1. Phát triển ứng dụng Mobile
  2. Xây dựng website
  3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ